Please download Java(tm).

Åbent brev til Havnebestyrelsen

Karrebæksminde Lokalråd ser det som en af sine væsentlige opgaver at medvirke positivt til udvikling af vores unikke område, til glæde for beboere, sommerhusejere og turister og for at sikre kundegrundlaget for områdets forretninger.

Lokalrådet støtter derfor helhjertet op om det destinationsprojekt som turistforeningen, med RUC som projektleder, har iværksat. Det er et spændende projekt, som bl.a. underbygges af det materiale som projektgruppens landskabsarkitekter har udarbejdet. Lokalrådets medlemmer deltager aktivt i flere af de grupper som arbejder videre med at analysere og gennemføre arkitekternes oplæg.

Med baggrund i dette spændende udviklingsprojekt, er det totalt uforståeligt at havnens bestyrelse fuldstændig tilsidesætter arkitekternes karakteristik af den grønne brink Ved Broen, som ”et defineret sted med karakter og funktion” ved, at give tilladelse til fuldstændig at ændre brinkens udseende og tillade opbygning af træterrasser, terrasser som i endelig version og anvendelse, formentlig vil adskille sig væsentligt fra de skitser som tidligere er vist. Det bliver spændende at se om der i al fremtid  vil være offentlig for andre end bagerens kunder, til at benytte de borde og stole som uden tvivl vil blive opstillet på terrasserne, ligesom sikkerheden i forhold til kanalen forventeligt vil kræve andre foranstaltninger, foranstaltninger som havnens direktion og bestyrelse formentlig stiltiende accepterer, selv om disse strider mod tilladelsens forudsætninger.

Det er ligeledes uforståeligt at havnens bestyrelse, på trods af forudsætningerne for opstilling af vinterbadernes klubhus, tillader at områdets ”øjebæ” nu bliver stående hele året og samtidig accepterer manglen på toiletfaciliteter, med de gener dette medfører for forbipasserende og som opleves hele vinterperioden.

Som et ”plaster på såret” har havnens bestyrelse nu besluttet at ”skænke” lokalrådet 6 stk. borde/bænkesæt, forudsat at lokalrådet står for fremtidig vedligeholdelse, sikrer myndighedstilladelse til opstilling, samt accepterer at havnen kan fjerne bænkene hvis det ønskes.       

Lokalrådet undrer sig over denne ”gave”. En af tovholderne i destinationsprojektet er havnens direktør. Denne må forventes at have førstehåndsviden om at en af de nedsatte arbejdsgrupper, netop har placering og udformning af borde/bænke som en del af gruppens agenda.

Lokalrådet ønsker derfor ikke at modtage ”gaven”, men henstiller i stedet til at havnen stiller det afsatte indkøbsbeløb til rådighed for den aktuelle arbejdsgruppe.

Med venlig hilsen
Karrebæksminde Lokalråd
Søren Knudsen


01042014 15:25

 

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 

 
 
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/11 2018 14:17:58
Til forsiden