Året der gik i Lokalråd Karrebæksminde

Lokalråd Karrebæksminde afholder ordinær generalforsamling i morgen tirsdag d. 13. marts kl. 19.00 i Samlingssalen på Karrebæk skole.
Mødet startes med, at formanden for landdistrikts-udvalget Thor Temte fortælle om udvalgets arbejde og fundament.
Udgangspunktet er visionerne i ”Godt liv på landet” og i byerne uden for Næstved med fokus på bosætning, oplevelser og erhverv. Selve generalforsamlingen finder sted efterfølgende.

DEBAT OG MÅSKE KAMPVALG
Dagsorden er ifølge vedtægterne. Følgende lokalrådsmedlemmer er på valg : Gunhild Carlsson, Janus Thygesen, Karen Urth, Karin Krogager; Kurt Eriksen og Mette Brammer. Alle er villige til genvalg, men der er naturligvis også mulighed for andre kandidater, til at stille op.
Således har Socialdemokratiet i Næstved udsendt en mail til alle partimedlemmer i sognet på vegne af en partikammerat, om at møde op og stemme på hende, så hun kan blive nyt medlem af lokalrådet.
Så ud over en forhåbentlig livlig og saglig debat, kan deltagerne i generalforsamlingen måske også se frem til et kampvalg.

Læs pjecen "Godt liv på landet" her


20180312 07:21