Please download Java(tm).

Byggeplads på molen sommeren igennem

Over 200 mennesker havde fundet vej til orienteringsmødet omkring det forestående kajprojekt på molen i Karrebæksminde, og de gik alle derfra med en god mavefornemmelse.


Der er lagt op til et større projekt til godt 13 mill. kroner, når Næstved Havn om ganske kort tid har de sidste detajler på plads i forbindelse med renoveringen af molen i Karrebæksminde.

Karrebæksminde Lokalråd og havnen havde derfor indkaldt til orienteringsmøde på "Smålandshavet", hvor havnedirektør Jesper Møller Petersen på fremragende vis forklarede om planerne for renoveringen. Se skitseplan her.

OPRETNING OG UDBYGNING
Naturligvis vil projektet give nogle gener i de 4-6 måneder det står på, men havnechefen lovede at der ville blive taget størst mulig hensyn til de omkringboende, erhvervsdrivende, borgere og turister.

I korthed går projektet ud på, at der skal sættes en ny jernspuns henne fra Kabyssen og så i en næsten ret linje hen til, hvor molen ender idag. Her vil den blive afrundet med en form for bølgebrydende opbygning.

Kajen bliver på den måde en smule bredere, men det materiale, der skal bruges til opfyldning, henter entreprenøren det meste af i sejlrenden. 

Det er Næstved Havns håb, at projektet kan startes så hurtigt som muligt, måske allerede om et par måneder, så det derved kan afsluttes sidst på sommeren.
Alternativet er at starte til september og så arbejde vinteren over, men kajen vil så alligevel være afspærret af sikkerhedsmæssige årsager.

-Så se bare at komme igang! som en af tilhørerne meget klart udtrykte det.Kajen i Karrebæksminde er simpelthen ved at styrte i havnen, og planerne om en renovering og mindre udbygning af molen er sat igang. Måske kan arbejdet påbegyndet allerede i april måned.

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 

 
 
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/10 2018 09:14:16
Til forsiden