Please download Java(tm).

Enøs klokkefrøer reddes
i Rønnebæksholms vandhuller

Kommune prøver at redde de sidste af Enø´s klokkefrøer fra at uddø, fordi generne er unikke. (Foto: Amphi-Consult, Peer Ravn)

Igennem de sidste mange år har Næstved Kommunen prøvet at sikre den oprindelige klokkefrøbestand på Enø. Men bestanden er stadig i overhængende fare for at uddø lokalt. Enøbestanden, og dermed generne, er unik i Danmark, fordi klokkefrøerne på Enø udgør den ene af vores i alt syv oprindelige klokkefrøbestande.

Centerchef for Miljø og Natur i Næstved Kommune Hanne Stensen Christensen understreger, at der skal handles nu:

”Genetikken i frøerne på Enø er forskellig fra de seks andre bestande, der eksisterer i dag, og hvis vi skal sikre mangfoldigheden i Danmark, er det derfor ekstremt vigtigt, at generne ikke går tabt for eftertiden”.

22 nye vandhuller
Naturstyrelsen har givet tilladelse til redningsaktionen ved Rønnebæksholm, og det er meningen, at ynglen igen skal ud på Enø, når der er fundet en langsigtet løsning lokalt. Da frøerne er meget sårbare med kun et levested, og fordi de har svært ved at sprede sig fra Enø, etablerer man en reservebestand.

Næstved Kommune og Naturstyrelsen har derfor stillet egnede arealer til rådighed i området omkring Rønnebæksholm. Der er tale om et meget stort projekt, hvor der blandt andet skal graves cirka 22 nye vandhuller i området til de kommende beboere. Projektet løber over tre år og har et samlet budget på ca. 1 million kroner, hvor EU har finansieret 55 procent af det. 

Akut truet på Enø
Sammen med grundejerforeningen Klintegårdsvej på Enø har kommunen prøvet at få den oprindelige bestand af klokkefrøer til at vokse bl.a. gennem formidling, naturpleje og naturgenopretning af de sidste levesteder.
Men kommunen må i dag erkende, at frøerne på Enø stadig er akut truet af udryddelse – dels fordi yngledammene er beliggende midt i et sommerhusområde med deraf følgende intensiv græsslåning, og dels fordi enkelte sommerhusejere har efterstræbt frøerne, fordi de kvækkede for højt.

”Der er kun ganske få dyr tilbage på Enø, og der kan derfor ikke tages nogen chancer i forhold til deres overlevelse," udtaler projektleder Michael Krogh og fortsætter:
”Kommunen har derfor i samarbejde med Danmarks førende paddeeksperter og Zoo i København startet et opdrætsprogram, hvor frøerne skal formere sig i fangenskab under beskyttede forhold.

Følg gravearbejdet
Projektet vil understøtte Næstved kommunes erklæring om at bakke op omkring FN´s mål om at stoppe tabet af biodiversitet, samt understøtte kommunens forpligtigelser i forhold til EU´s habitatdirektiv.

Man vil i den kommende tid kunne følge med i gravearbejdet omkring Rønnebæksholm, ved Skyttemarksvej og syd for banen – de første frøer vil først blive udsat, når der har etableret sig et naturligt plante- og insektliv i de nye vandhuller, typisk efter et år.


13032014 23.15

 

 
 

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 

 
 
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/10 2018 09:14:16
Til forsiden