Please download Java(tm).

Fjordhuset lukker og slukker

Bestyrelsesmedlemmerne i foreningen Aktiv Fritid Karrebæk har sikkert skålet og ønske hinanden godt nytår, men med en smule vemod set tilbage på de beslutninger Næstved Byråd traf omkring foreningens aktiviteter med "Smakken".
Det blev nemlig besluttet, at "Smakken" skulle overgå til kommunal virksomhed, og fra 1. januar 2016 har den været en del af SFO-Delfinen og Karrebæk skole.

KAN IKKE FINDE ØKONOMIEN
Dette har fået stor betydning for Fjordhuset, der også drives af AFK.
Bestyrelsen har gennem hele efteråret forsøgt at finde midler til den fortsatte drift af Fjordhuset, men det har desværre ikke været muligt at finde økonomisk støtte til dette.
Derfor har bestyrelsen været nødsaget til at opsige Fjordhusets medarbejdere, og foreningens aktiviteter i Fjordhuset vil også blive indstillet i løbet af foråret 2016.

Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning på grejbankens fortsatte eksistens her i Karrebæk, og har i den forbindelse taget kontakt til forskellige, mulige interessenter.
Lejemålet af Stejlepladsen er ikke opsagt. Foreningen vil derfor stadig have et sted at virke fra i fremtiden.

DER SKAL NYE KRÆFTER TIL
-Vi i bestyrelsen er de første til at beklage, at Fjordhuset nu ikke kan fortsætte, men vi har gjort hvad vi kunne for at bevare det – desværre uden held. Nu skal der nye kræfter til, hvis vi fortsat skal have et aktivt AFK, så vi vil gerne opfordre alle, der ønsker aktiviteter i lokalområdet, til at stille op til bestyrelsesvalget, skriver bestyrelsen i deres nyhedsbrev til medlemmerne.

Bestyrelsen indkalder samtidig til ordinær generalforsamling i AFK, tirsdag 1. marts 2016, kl. 19.30 i Fjordhuset.
Dagsorden vil være ifølge foreningens vedtægter.
Ønsker man at få punkter på dagsordenen, skal de være bestyrelsen i hænde (jowil@naestved.dk) senest fredag 12. februar 2016, kl. 12.

På generalforsamlingen vil det være muligt at blive valgt ind i bestyrelsen, og ad den vej få indflydelse på AFKs fremtidige virke. Der er brug for at finde nye bestyrelsesmedlemmer, der har lyst og energi til at drive foreningen videre.


20160120 08:56

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 

 
 
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/10 2018 09:14:16
Til forsiden