Please download Java(tm).

Forsvinder børnefamilierne fra Karrebæksminde


Et lokalrådsmøde i april med besøg af forældrene Marianne Frederiksen og Marlene Ditlevsen fra Karrebæk, som
orienterede om situationen vedrørende pladser i daginstitutionen Humlehaven, har bevirket, at der nu holdes møde med en gruppe af bekymrede borger.
Både Marianne og Marlene har pasningsbehov i Karrebæk. På trods af, at der er pædagoger og lokaler i Humlehaven sendes Karrebækbørn af pladsanvisningen til pasning i Næstveds daginstitutioner.

SKOLE OG INSTITUTION FLYTTES TIL NÆSTVED
-Vi har et unikt pasningssystem i Karrebæk, hvor Smakken – ”SFO for større børn”, Humlehaven
– vuggestue og børnehave, Delfinen – SFO og Karrebæk Skole ligger side om side, fortæller Annette Møller fra Karrebæksminde lokalråd.
-Vi er bekymrede for, at det på sigt fra kommunal side tilstræbes, at daginstitutioner og skole flyttes til Næstved by. Fra skoleåret 2011/2012 blev 7., 8. og 9. klasser fra Karrebæk flyttet til Sjølundsskolen i Næstved.
-Det er måske bare begyndelsen til en ”affolkning” af området, og det vil være en trussel mod lokalsamfundet, hvis dynamik på denne måde ødelægges. Uden pasningsmuligheder og skole vil Karrebæk/Karrebæksminde ikke være et attraktivt sted for børnefamilier, og uden børnefamilier mister lokalsamfundet sin dynamik, påpeger Annette Møller.

FRITIDSAKTIVITETER FLYTTER MED
I områdets idrætsforening mærkes det, at skolen har mistet de store elever.
Når skolegangen flyttes til Næstved, flytter fritidsaktiviteterne med.
-I lokalrådet vil vi gerne samle stemmerne fra lokalområdet og rette dem mod kommunalt hold
for således at få vore bekymringer hørt. Vi mener, at disse stemmer luftes bedst af de bekymrede borgere selv.

FÆLLESMØDE
Derfor afholder Lokalrådet i Karrebæksminde et fællesmøde den 14. maj kl. 17.00 på Karrebæk Skole.
Lokalrådet vil være vært ved snacks, kaffe og drikkelse.
-Vi beder deltagerne overveje, og forberede sig på, hvad de kan bidrage med, og lufte hvad de har af
gode ideer.
-Vi håber på, at der ud fra diskussionen på mødet kan nedsættes en arbejdsgruppe
på tværs af alle interessenter, siger Annette Møller

Dagsorden for mødet den 14. maj kl. 17.00-19.00
1. Velkomst ved Annette Møller
2. Valg af referent
3. Valg af ordstyrer
4. Præsentation af de enkelte parter
5. Indsparksrunde fra de enkelte parter
6. Opsamling
7. Eventuel nedsættelse af arbejdsgruppe
i. Indsamling af kontaktinfo
ii. Fastlæggelse af ny mødedato for arbejdsgruppe


 

 

13052013 08:59 

 

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 

 
 
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/10 2018 09:14:16
Til forsiden