Please download Java(tm).

Hele lokalområdet i protest
mod lukning af fritidsklubben

Kommunens Børneudvalg er ved at ødelægge de unikke muligheder for børn og unge i Karrebæksminde. Alle fritidshjem og fritidsklubber skal nedlægges og erstattes med fritidstilbud i SFO’en.

Næstved Kommune har ondt i økonomien. Det er kommet frem ved flere lejligheder og nu rammer det efter al sandsynlighed de eksisterende fritidsklubber og fritidshjem i kommunen. De skal lukkes!
Skoleklokkerne havde ikke mere end lige ringet til sommerferie, da viceskolechef Jan Lindholm Heilmann sendte brev til fritidsklubberne og skoler uden SF02, hvor de bad om et høringssvar fra de berørte inden 12. august.
-Brevet vi fik den sidste dag i juni, kom som noget af en overraskelse for os, siger Niels Petersen fra Fritidsklubben Smakken i Karrebæksminde.

GODKENDT PROJEKT TIL LILLE MILLION
-Vi har et projekt med et aktivitets- og læringscenter i Blå Flagcenter Fjordhuset, som blev godkendt den 14. januar og kommunen har afsat 250.000 kr. pr. år i tre år på budgettet til projektet. Vi har ansat naturvejleder og det hele er startet her den 1. august 2014. Det er et treårigt forsøgsprojekt med fokus på udvikling af nye læringsmetoder gennem naturformidling og sejlads, som kører i samarbejde mellem Fritidsklubben Smakken og Blå Flagcenter Fjordhuset.
Hvad der skal ske med dette innovative udviklingsprojekt i ”den nye skole” i Næstved, er der ingen, der har fortalt projektleder Niels Petersen om, men han kunne godt frygte, at det projekt også bliver strøget af budgettet, hvis kommunens Børneudvalg får held med deres plan om at nedlægge fritidsklubberne og fritidshjemmene i kommunen.

LOKALOMRÅDETS VISIONER
Børneudvalget beder om et høringssvar hen over sommerferien, og det har de fået, ikke kun fra Fritidsklubben Smakken.
-Ledelserne i børnehaven Humlehaven, Karrebæk Skole og Smakken har lavet ”Lokalområdets vision for Karrebæk Skole efter udmøntning af den nye skolereform” og denne vision støttes af hele lokalområdet, fortæller Niels Petersen.

Karrebæk Skoles bestyrelse, Karrebæk Idrætsforening, Bestyrelsen for AFK, Smakken og Fjordhuset, Lokalråd Karrebæksminde, Karrebæk og Karrebæksmindes Erhvervsforening, Humlehavens Bestyrelse og Karrebæk Menighedsråd er blandt støtterne til den visionære plan for børn og unge i fremtidens 4736 Karrebæksminde.
Visionen falder helt i tråd med Undervisningsminister Christine Antorinis udtalelse om, at eleverne skal opfatte deres lokalområde som en del af deres skole.

-Vi har et aktivt erhvervsliv, vi har fritidsklubben Smakken, Cirkus Showtime, dyrehold tæt på skolen, lokalt Naturcenter Fjordhuset, ungdomsklub for de 12-16 årige, aktiv idrætsforening, der åbner multi-anlæg til 2 mill. kroner den 5. september, børnehave og vuggestue, siger Niels Petersen og han fortsætter.

-Vi ønsker at udvikle samarbejdet mellem Karrebæk Skole og Smakken mest muligt bl.a. i styrkelsen af de naturfaglige fag. Vi ligger omgivet af skov, land og vand, hav og fjord, og det giver helt utrolige muligheder, som vi absolut bør udvikle.

MANGE MULIGHEDER I LOKALOMRÅDET
-Ligeledes vil der kunne laves andre tilgange til undervisning og læring via andre ”skoler”.
Her tænkes bl.a. på Sejl-skolen, hvor der udover den obligatoriske svømmeundervisning også gives instruktion i sejlads i kano, havkajak og optimistjoller.
Multi-idrætsskolen med udgangspunkt i det nye idrætsanlæg og idrætsforeningen.
Blå-Flag-skolen
med udgangspunkt i Fjordhuset, Cirkus-skolen med Cirkus Showtime, hvor deltagerne har lavet gøgl og cirkusforestilling de sidste snart 20 år, Lejr-skolen for de ældste klassetrin, Adventure-skolen med afsæt i Fjordhuset med vandring, klatring, bålmad og overnatning i det fri.
Derudover Erhverv-skolen, hvor lokalområdet virksomheder åbner dørene for eleverne, IT-skolen hvor ”nørder” kan få deres lyst styret, Lektie-cafeen med mulighed for fordybelse i alle fag og Før-skolen, i tæt samarbejde med Humlehaven.

VISIONERNE FALDER TIL JORDEN
Samarbejdet mellem de forskellige foreninger, skole og fritidsklub er allerede i fuld gang.
Men lukker Børneudvalget og derefter Byrådet ned for en eller flere af parterne, så falder hele visionen til jorden.
-Det er en forudsætning, at vi i Næstved har et Byråd, der støtter lokalområdet Karrebæksminde - som tror på, at et aktivt lokalområde er en forudsætning for at Karrebæksminde også er et aktivt bosætnings- og turistområde – inddrager og anvender lokalområdets mange muligheder for afgørende udvikling af nye læringsmetoder i folkeskolen, siger ledelserne i Smakken, Humlehaven og på Karrebæk Skole i visionen.

SIDSTE!
Bestyrelserne i Humlehaven, AFK, Karrebæk Skole og KIF har sendt invitation til Børne- og Skoleudvalget om besøg i lokalområdet torsdag den 14. august.

Læs visionerne her.
Læs om "Den nye skole" her.


20140807 12:18 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 

 
 
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/11 2018 14:17:58
Til forsiden