Please download Java(tm).

Ingen opsigelser og spuns på Sjællands-siden

Bølgerne går af og til højt i Karrebæksminde, når der er forlydende om nye tiltag langs kanalen. Senest har snakken gået på, at en del fiskere og privatpersoner, havde fået opsagt deres tilladelse til at ligge ved de små bådebroer langs kanalen på Sjællands-siden. Årsagen skulle være, at der skulle slås en spuns fra broen i retning mod Næstved.

Til disse foruroligende meldinger, siger direktør i Næstved Havn, Jesper Møller Petersen.

-Jeg kan kun bekræfte, at den nuværende havnebestyrelsen på intet tidspunkt har drøftet eller besluttet at etablere en spunset kaj på Sjællandsiden af kanalen. Havnebestyrelsen har heller ikke drøftet eller  besluttet, at opsige lejemål for bådejerne langs kanalen.

Havneadministrationen har ved 3 lejligheder de sidste 14 dage  mødt en historie om en spunset kaj på Sjællandssiden. De 2 foregående gange er historien blevet afvist og den bliver det også denne gang.

INGEN OPSIGELSER
-Vi kender absolut intet til disse tanker. De har på intet tidspunkt været drøftet, ud over i forbindelse med afvisning af rygtet.
-Med mindre der er tale om misligholdelse og hensynet til den almindelige havnedrift opsiger Næstved Havn normalt ikke vores lejemål uden saglige begrundelser, fortsætter Jesper Møller Petersen
-Det gælder også pladserne langs kanalen. Der findes ikke og har ikke været drøftet planer om opsigelse af kanalpladserne for at skabe plads til en spunset kaj ved Sjællandssiden. 

STANDARD-REGLEMENT
Er der heller ikke noget om, at der skal nedlægges to pladser ved siden af "Vejrbroen", idet de er til fare for skibstrafikken og er blevet påsejlet?

-Nej, det kender jeg heller ikke noget til, siger Jesper Møller Petersen og holder en lille kattelem på klem.
–Men som jeg siger, så kan den almindelig havnedrift nødvendiggøre, at vi flytter lidt rundt på bådene. Eksempelvis hvis "Vejrbroen" skal bruges til et arrangement eller et større skib skal ligge der.
-Vores ageren sker med hjemmel i  "Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne".

Så indtil videre skulle der ikke være grund til panik i det idylliske fiskerleje ved den blanke fjord.15052014 09:55

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 

 
 
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/10 2018 09:14:16
Til forsiden