Please download Java(tm).

Kajprojektet venter på tilbud


Det meste af molen i Karrebæksminde har i lang tid været afspærret, på grund af risiko for, at endnu mere af kajen vil styrte i vandet. Den gamle spuns er ved at være tærret væk, noget der var forventet først ville ske om et par år.

På et stormøde tidligere på året i Karrebæksminde fremlagde Næstved Havn planerne for reparationsarbejdet.

STØV OG STØJ
På Næstved Havns hjemmeside, fremgår det nu, at projektet er udbudt i entreprise til 5 hovedentreprenører, som alle har mulighed for at afgive bud ved licitation den 25. april.
I øjeblikket er tidsplanen således at renoveringen påbegyndes i maj 2014 og forventes afsluttet den 30. september 2014. Det vil naturligvis give nogle gener for de virksomheder, der holder til på molen, men Næstved Havn lover, at entreprenøren vil minimere disse gener mest muligt. Men støv og støj slipper vi ikke for.
Tankerne om, hvordan turisterne vil modtage beskeden om, at molen er omdannet til en byggeplads, har også været i spil. Men mon ikke mange vil opfatte et så stort byggeri som lidt spændende.

UDSKYDES BYGGERIET
Næstved Havn vurderer i øjeblikket, om opstart skal udskydes til efter sommerferien, altså til midten af august. Hvis det bliver tilfældet, skal arbejdet foregå hen over efteråret og vinteren, med risiko for en forlængelse af arbejdsperioden på grund af dårligt vejr.

Men først skal Næstved Havn have tilbud og vælge en hovedentreprenør. Herefter skal materialerne bestillet, og en jernspuns, som den, der skal slås ned langs molen, er ikke bare noget jernhandlerne i Europa ligger inde med. Derfor kan en udskydelse af projektet til efter sommerferien, måske blive den mest reelle tidsplan.


24032014 07:49

 

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 

 
 
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/11 2018 14:17:58
Til forsiden