Please download Java(tm).

Kommunen skal betale for flytning af pølsekiosk

”Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Næstved Kommunes afgørelse af 18. december 2014 om dispensation til at opstille en flytbar pølsevogn i 3 år ved Kludekogeren på ejendommen matr. 60ab Karrebæksminde, Karrebæk, beliggende mellem Alléen 53 og Enøbroen.”

Sådan starter brevet fra natur- og Miljøankenævnet til Næstved Kommune, der har givet dispensation, Næstved Havn, der ejer arealet, Tyttes Pølser, der har opstillet deres pølsebod/grillbar på arealet og Lokalråd Karrebæksminde, der har klaget over kommunens dispensation fra den vedtagne lokalplan.

SER GERNE PØLSEVOGN I KARREBÆKSMINDE
-Lokalråd Karrebæksminde har aldrig haft intention om at forhindre placering af en pølsevogn i Karrebæksminde, blot placeringen er lovlig i forhold til lokalplaner og andre bestemmelser, siger formand Søren Knudsen, Lokalråd Karrebæksminde om deres klage til Natur-og Miljøklagenævnet.
-I den forbindelse kan det i øvrigt undre at den ulovlige tilladelse til opstilling af en pølsevogn nu har udviklet sig til etablering af en grillbar som har inddraget stort set hele det grønne område til serveringsareal.

-På dette grundlag er det positivt at få en så klar og entydig bekræftelse på, at den kommunale forvaltning ikke lovligt kan bøje lokalplaners bestemmelser som det passer dem, påpeger Søren Knudsen.

FRIST PÅ NORMALT 8 UGER
Det er nu Næstved Kommunes pligt, som tilsynsmyndighed, at sørge for at det ulovlige forhold standses, ved at udstede påbud til ejeren af arealet, Næstved Havn, om at få bygningen fjernet. Dette skal normalt ske senest 8 uger efter afgørelsen, altså inden 1. september.

Dispensationen blev givet af embedsværket, uden at spørgsmålet havde været forbi politikerne i Ejendomsudvalget. Kommunen har endvidere undladt nabohøring, da sagen ifølge kommunen alene har en underordnet betydning for naboerne.

IKKE POLITISK AFGØRELSE

-Som jeg også har sagt tidligere, så ville jeg personligt gerne have, at denne sag/dispensation var blevet fremlagt politisk. Det har ikke været tilfælde, da det har været en ren administrativ dispensation., siger formanden for Næstved Kommunes Ejendomsudvalg Daniel T. Lillerøi, der nu har bedt Center for Plan og Ejendom at indkalde til møder i august, hvor man starter dialogen med de involverede parter, Næstved Kommune, Næstved Havn, Tyttes Pølser og Lokalråd Karrebæksminde.

Denne mødeindkaldelse bekræfter Søren Knudsen.
-Vi er blevet bedt om at deltage i arbejdet med at finde en permanent løsning på pølsevognens fremtidige placering, et arbejde vi meget gerne deltager i, siger han.

KOMMUNEN SKAL TIL LOMMERNE
Tyttes Pølser har ikke lavet noget forkert i denne sag, og det er Næstved Kommune, der skal betale omkostningerne ved flytningen m.m., så vi kan håbe embedsmændene ikke begår samme fejl en gang til.

20150703 07:51

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 

 
 
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/10 2018 09:14:16
Til forsiden