Please download Java(tm).

Lokalråd vil etablere maritim legeplads
men siger nej til kiosk- og toiletbygning


Lokalråd Karrebæksminde har søgt Realdania om penge til en maritim legeplads ved Kludekogeren, men lokalrådets bestyrelse vender tommelfingeren nedad til opførelse af kiosk- og toiletbygning på området. Det er der mindre end 100 meter derfra.

”Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Næstved Kommunes afgørelse af 18. december 2014 om dispensation til at opstille en flytbar pølsevogn i 3 år ved Kludekogeren”.
Så klart stod der i det brev Næstved Kommune modtog i sommeren 2015. Men det skete der ikke noget ved. Siden har kommunale embedsmænd arbejdet på en ny lokalplan for området omkring Kludekogeren og molen i Karrebæksminde, der igen kunne lovliggøre ”Den sorte Diamant”, grill-skuret, på området.

FORSLAG OM MARITIM LEGEPLADS
Et forslag til den nye lokalplan, der efter al sandsynlighed indeholder mulighed for opførsel af en legeplads og måske kiosk- og toiletbygninger på pladsen, er lige på trapperne. Kommunen har haft en føler ude hos Næstved Havn og andre interesseorganisationer i området, og er ved at indarbejde deres ideer for området i planen.
Lokalråd Karrebæksminde gav på sidste bestyrelsesmøde deres støtte til en maritim legeplads på området, mens et flertal i bestyrelsen gav en eventuel kiosk- og toiletbygning tommelfingeren nedad.

Landskabsarkitekterne Absolut Landskab Mist + Grassat lavede for godt tre år siden en potentialeplan for hele Karrebæksminde, og her havde de denne ide med Kludekogerpladsen, en ide som DUNK har arbejdet videre med.

REKREATIVT OMRÅDE
Det er Gert Vestergård, der er medlem af lokalrådet og DUNK ( Destinationsudvikling Netværk Karrebæksminde), der har stået for udarbejdelse af ideerne omkring den maritime legeplads og de eventuelle bygninger på pladsen.
- Med projektet ønsker vi at omdanne pladsen til et rekreativt område - en legeplads
hvor det Maritime tema er gennemgående og hvor voksne besøgende samtidig kan
slappe af… et mødested om man vil, fortæller Gert Vestergård.
-Projektet er planlagt til at være opbygget som et skib, som er ”fortøjet” til en landgangsbro i forbindelse med et fiskebassin, planlagt som ”Klap en fisk bassin”.

PENGE FRA REALDANIA
Legeredskaberne skal ligeledes konstrueres med tanke på det maritime miljø.
Der foreslås en indhegning således, at der ikke er fare for at børn falder i kanalen.
Lokalråd Karrebæksminde har ansøgt Realdania om penge til projektet og her kan man læse mere.
Læs hele ansøgningen her


På Hundested Havn har man lavet denne geniale tumleplads midt i havnen, og initiativtagerne fra Karrebæksmindeprojektet har hentet ideer fra et besøg i den nordsjællandske havneby. Der har man virkelig formået at skabe et godt havnemiljø for både gæster, erhvervsdrivende, selve havnen og byens borgere, hvoraf mange iøvrigt er medejere af havnen.


20170705 07:51

 

 

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 

 
 
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/10 2018 09:14:16
Til forsiden