Please download Java(tm).

Lokalrådet vil bevare det unikke og attraktive miljøKarrebæksminde Lokalråd modtog til deres sidste møde tre forslag fra Næstved Havn om forslag til ombygning af den sydlige kanalbred langs Ved Broen.
Det var alle forslag affødt af bagermester Klaus Nielsen ide om at lave Aarhus-Å-lignende tilstande i Karrebæksminde.
Næstved Havn ville gerne have kommentarer til de tre forslag, eventuelt en kombination af to eller flere forslag.

GÅTUR PÅ HAVNEN
Dagen før lokalrådsmødet havde bestyrelsen været på en lille tur rundt i Karrebæksminde, for at finde egnede steder til at opstille bænke og eventuelt tilhørende borde.
Turen gik naturligvis også forbi Ved Broen. Efter at have drøftet forslagene på det efterfølgende bestyrelsesmøde, sammenholdt med vedtagelserne på borgermødet tilbage i 2009 omkring en bevarende lokalplan for hele Karrebæksminde, sendte Lokalrådet svar til Næstved Havn.

SVÆRT VED AT OVERHOLDE AFTALER
"Lokalrådet er på det kraftigste imod at kanalbredden laves om på
nogen måde, da rådet mener det er af høj æstetisk værdi for det unikke og attraktive miljø i Karrebæksminde" står der i svarskrivelsen.
Svaret sendes desuden til kommunens Ejendomsudvalg og Lokaldemokratiudvalget.
Ejendomsudvalget mindes desuden om aftalen om at spørgsmål vedrørende Karrebæksminde høres i lokalrådet inden beslutning.
En aftale som forskellige udvalg i kommunen nok bør mindes om med jævne mellemrum.


17062013 12:10

 

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 

 
 
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/10 2018 09:14:16
Til forsiden