Museum dropper traditionsrigt julemarked

Det traditionsrige julemarked i Næstved Fiskeri- og Bymuseum bliver ikke til noget i år.
Bestyrelsen har besluttet at droppe den folkekære begivenhed til fordel for en tre timers julestue, hvor julemanden kommer og tænder træet, hvorefter der vil blive læst historie og serveret risengrød for børnene.

-Det er en enig bestyrelse, der vil prøve noget nyt i år, siger formand Inge Eriksen.
-Vi ændre “julemarkedet “ til “Julehule” søndag den 26. november fra kl. 14-17. Klokken 15 vil julemanden tænde træet og derefter vil der blive læst historie og serveret risengrød for børnene. Så ser vi, hvordan det går og derefter finder vi ud af, hvad der skal ske næste år.

NYE MARKEDER PÅ VEJ
Det har tidligere været Grethe Munk, der nu er stoppet i bestyrelsen, der igennem mange år har stået for koordineringen af julemarkedet på bedste vis.
Og en lille snes trofaste udstillere har igennem årene solgt en masse dejlige ting, som de har lavet gennem sommeren og efteråret. De skal nu finde andre steder at opslå deres brogede og festlige boder.

-De personer, der har rettet henvendelse til bestyrelsen med ønske om at udstille, har fået at vide, at der ikke er udstillingsmuligheder i år, påpeger Inge Eriksen.

Det er allerede nu meldt ud, at The Earth Collection rydder butikken for at lægge lokaler til 4-5 boder, ligesom der arbejdes på et samarbejde mellem Karrebæk Møllelaug og Karrebæk Menighedsråd om et fælles julemarked.


20171012 11:23