Please download Java(tm).

Ny skolestruktur på vej i Næstved Kommune

Børne- og Skoleudvalget har ved udvalgsmødet idag mandag den 27. oktober besluttet at indstille til byrådet, at der pr. 31. juli 2016 bliver indført en ny skolestruktur i Næstved Kommune. Strukturændringen er en strengt økonomisk nødvendighed og blev vedtaget af et flertal i udvalget. (Foto/Copyright: Finn John Carlsson, danpix.dk).

Den nye skolestruktur i Næstved betyder, at der fra skoleårets begyndelse i 2016 vil være seks skoledistrikter i Næstved Kommune.

 

Med færre og mere bæredygtige skoler – både i forhold til økonomi, til at realisere skolereformen og i forhold til kompetence- og vidensdeling – vil ressourcerne i højere grad kunne blive udnyttet. Det opnås ved at nedlægge alle de nuværende skoler pr. 31. juli 2016 og at oprette nye distriktsskoler. Derved bliver der frigjort 13-14 millioner kroner hvert år, som skolerne blandt andet kan bruge til pædagogisk og faglig udvikling.

 

Skolestrukturen betyder desuden en lukning af Sjølundsskolen, Hyllinge Skole, afdeling Grønbro på Borup Ris Skolen og afdeling Holme-Olstrup på Lundebakkeskolen.

 

- Vi har valgt at prioritere undervisningskvalitet over mursten. Vi har ikke de penge, som vi gerne ville have haft – havde vi haft dem, havde vi også prioriteret anderledes. Vi har forsøgt at bevare så mange skoler i landdistrikterne som muligt, så de fleste børn undgår for lang transport til skolen. Men vi må også indse, at det er her, at børnetallet er mest faldende. Derfor har vi truffet denne svære beslutning, siger Søren Dysted, formand i Børne- og Skoleudvalget.

 

Distriktsskoler

Hver af de seks distriktsskoler udgør én skole, ét skoledistrikt, én bestyrelse, ét budget, én elevgruppe, én personalegruppe og én skoleledelse.

Med undtagelse af de skoler og afdelinger, der lukker, vil de resterende skoler geografisk blive liggende, hvor de er i dag.

 

- Ikke alle skoler får den samme struktur, som de har i dag. Nogle af skolerne vil være basisskoler med elever fra 0.-6. klassetrin, og andre vil have udskolingen. For eleverne kommer det til at betyde, at de møder mere specialiserede lærere. De får muligheden for en bedre og en endnu mere varieret skoledag med flere valgfag og flere linjer. På den måde er den nye struktur også en naturlig udløber af skolereformen og skolepolitikken, siger Niels True, næstformand i Børne- og Skoleudvalget.

 

Med forbehold for byrådets endelige vedtagelse inden 1. marts 2015, skal de kommende ledelser på distriktsskolerne være på plads allerede 1. maj 2015. Dette bliver gjort for at minimere usikkerhed og for at sikre en robust ledelse, der kan gennemføre strukturen.

 

Næste skridt

Forslaget om ny skolestruktur behandles i byrådet den 25. november. Derefter bliver forslaget sendt i otte ugers høring. Her er alle velkomne til at komme med bemærkninger og forslag til den nye skolestruktur.

 

Et borgermøde vil blive afholdt i forbindelse med den nye skolestruktur, datoen er endnu ikke fastlagt.

 

Læs her det arbejdsnotat, der danner baggrund for udvalgets beslutning:

http://www.naestved.dk/Borger/SkoleUdannelse/~/media/5968DEB04DD24E82A5829E9A934C1F51.ashx

 

Seks nye distrikter

Der oprettes seks nye distriktsskoler, hvor princippet med basis- og udskolingsskole kombineres med skole på flere matrikler:

 

Distriktsskole 1

Borup Ris Skolen: 0.-9. klasse (afdeling Grønbro lukkes pr. 31. juli 2016)

Hyllinge Skole: Lukkes pr. 31. juli 2016

Karrebæk Skole: 0.-6. klasse

Lille Næstved Skole: 0.-9. klasse

 

Distriktsskole 2

Lundebakkeskolen: 0.-6. klasse (afdeling Holme-Olstrup lukkes pr. 31. juli 2016)

Holmegaardskolen: 0.-9. klasse

 

Distriktsskole 3

Sct. Jørgens Skole: 0.-9. klasse

Sydbyskolen: 0.-6. klasse

 

Distriktsskole 4

Kildemarkskolen: 7.-9. klasse

Kalbyrisskolen: 0.-6. klasse

Rønnebæk Skole: 0.-6. klasse

Sjølundsskolen: Lukkes pr. 31. juli 2016

 

Distriktsskole 5

Korskildeskolen: 0.-6. klasse

Fladsåskolen: 0.-9. klasse

 

Distriktsskole 6

Herlufmagle Skole: 0.-6. klasse

Susålandets Skole: 0.-9. klasse

Holsted Skole: 0.-9. klasse

 


20141027 16:48 

 

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 

 
 
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/11 2018 14:17:58
Til forsiden