Please download Java(tm).

Nyt turismesamarbejde vil gavne Karrebæksminde

Borgmester Knud Larsen, Vordingborg, direktør Niels Natorp, Geocenter Møns Klint, Søren Carlsen, formand for Faxe Turistforening, Helle Reedtz-Thott, direktør for Gavnø Fonden og borgmestrene Knud Erik Hansen, Faxe, Carsten Rasmussen, Næstved og Mogens Haugaard Nielsen fra Stevns Kommune er sammen med en stor gruppe af andre interesserede, ved at få søsat nyskabelsen VisitSydsjælland-Møn. (Foto/Copyright: Finn John Carlsson.)

-Vi vil skabe en destination, der med en forventet omsætning på 1,6 mia.kr. kan tage konkurrencen op med andre store danske destinationer, som den jyske vestkyst, Kongernes Nordsjælland og Wonderful Copenhagen, sagde Næstveds borgmester Carsten Rasmussen, i forbindelse med præsentationen af ideen om VisitSydsjælland-Møn, som de fire kommuner Stevns, Faxe, Vordingborg og Næstved er gået sammen om at oprette.  Men kommunerne er ikke alene. Bag dem står en lang række af aktører på det turistmæssige område, samt naturligvis områdets erhvervsliv.

SAMARBEJDE
-Der er tale om en principbeslutning, som de fire kommuner står sammen om, og i næste etape skal vi have lavet en plan, hvor de mange praktiske forhold afklares i samarbejde mellem Kommuner og de lokale turistorganisationer. I planen vil også den endelige dato for selskabets stiftelse blive lagt fast, forklarede Carsten Rasmussen.

-Et er organisationens navn, noget helt andet er vores fælles brand. Og vi har besluttet at brande os, som De danske Sydhavskyster. Brandnavnet tager afsæt i at kysterne binder os sammen på tværs af kommunegrænser. Samtidig er brandnavnet fælles med den nystiftede markedsføringsforening, som vi deltager i sammen med Guldborgsund og Lolland Kommuner og en række store turismeaktører.

Nu er det op til de lokale aktører i bl.a. Karrebæksminde om at komme helt frem i skoene og samarbejde på kryds og tværs, uden skelen til erhverv eller interesser, så også Karrebæksmindes lille kyststrækning kan tiltrække og holde på turisterne.


20141014 14:21

 

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 

 
 
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/10 2018 09:14:16
Til forsiden