Stor stigning i elevtal og nye klasselokaler

Der er voldsom aktivitet på Kirkebakken i disse timer.
Allerede ved 6-tiden rullede de første store kraner op foran Karrebæksminde Privatskole, og lidt senere, kom den første lastbil med en af de pavilloner, der om få dage skal danne rammen om tre nye klasselokaler i Karrebæksminde Privatskole.

-Vi udvider med 240 kvadratmeter, fortæller louise Schou, formand for Karrebæksminde Privatskole.
-Det giver 3 nye klasselokaler, som bygges sammen til en helhed.STIGNING PÅ 40 PROCENT

-Skolen havde ved skolestart 2016 60 indskrevne elever, og vi forventer at der i skoleåret 2017/18 vil være 85 elever på skolen.
Altså en stigning på godt 40 procent.
Derfor er der fra det nye skoleår også ansat en ekstra lærer, en ekstra pædagog og en madmor.

NYANSÆTTELSER
-Vores nye lærer Lise Brønnum Jensen er tidligere lærer på Hammer Frie Privatskole og skal varetage indskolingens 1. og 2. klasse.
Pædagog Lone Grieger er kendt fra "Smakken" og ”Fjordhuset” og har i år arbejdet med naturformidling hos ”Marine-Event”. Hun skal arbejde både i SFO og på skoledelen. Madmor er Anette Folman, der tidligere var køkkenleder på Hindholm Seminarium og senest Fremtidslinien i Køge. Anette skal sørge for god sund mad hele dagen til skolens elever og ansatte, når de starter efter ferien på mandag.


20170809 11:11