Please download Java(tm).

Ti partier deltager i debatmøde om lokalområdet


Lokalråd Karrebæksminde inviterer til spændende valgmøde, mandag den 30. oktober kl. 19.00 på Karrebæk Skole, hvor dagsordenen handler om lokalområdet.


Skal Næstved Kommune eller Næstved Havn administrere fællesarealerne i Karrebæksminde?
Hvordan ser det ud med de trafikale forhold, også for bløde trafikanter?
Hvad med belastningsgraden og bevarelse af naturen i lokalområdet?
Det er blot nogle af de spørgsmål Lokalråd Karrebæksminde forventer at få politikernes svar på, når der indbydes til vælgermøde mandag den 30. oktober kl. 19.00 i Karrebæk Skoles Samlingssal.

VALGCAFÉ OG PANELDEBAT
-Mødet indledes med en valgcafe der giver borgerne mulighed for en snak med de fremmødte byrådskandidater, fortæller formand for Lokalråd Karrebæksminde Søren Knudsen.
-Efterfølgende afholdes det egentlige valgmøde i plenum med nogle af lokalrådet valgte emner.

Lokalråd Karrebæksminde har inviteret de opstillende partier i kommunen og har fået positive tilbagemeldinger fra de fleste, så der er lagt op til et spændende møde.

-Som borger kan man ofte føle en stor afstand til politikerne, især i forhold til de helt jordnære og simple problemstillinger som tit er meget væsentlige for den enkelte borger, påpeger Søren Knudsen.
-Som optakt til byrådsvalget har Lokalråd Karrebæksminde derfor fundet det som en aktuel anledning til at udfordre nogle af de opstillede kandidater til at tage stilling til emner som vedrører netop vores område.

Nogle af de emner, der bliver taget op på mødet er:

Trafikale forhold, også for bløde trafikanter.
Den manglende cykelsti på strækningen over broen og ad Enø Kystvej.

Plejeboliger/ældrecenter i gl. Karrebæk sogn.
Vores ældre flyttes til plejeboliger i mindre bysamfund udenfor området, hvilke besværliggør omgang med venner og bekendte.

Bevarelse af natur i lokalområdet.

Et generelt problem. Der tages sjældent tilstrækkeligt hensyn til bevarelse af natur- og miljømæssige værdier i forbindelse med bygge- og anvendelsestilladelser.

Skal kommune eller havn administrere fællesarealer i Karrebæksminde.

Det er fornuftigt at lade havnen administrere områder som anvendes til havnerelaterede aktiviteter, men hvad med de øvrige områder ?
Er der fornuftigt at lade havnen administrere parkeringsarealer, fællesarealer, sommerhusudlejning m.m. ?

Belastningsgrad i Karrebæksminde om sommeren.

Skal belastningen forsat stige uden at der gøres noget ved infrastrukturen, herunder aflastning af Karrebækvej ?

Fremtidig udvikling – kommuneplan.
Hvornår skal den nye kommuneplan være færdig. Lokalråd Karrebæksminde har fremsendt høringssvar ?

Der er deltagelse fra det nuværende byråds 7 partier samt fra Alternativet, Nye Borgerlige og Næstved Partiet.


20171024 13:22

 

 

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 

 
 
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/11 2018 14:17:58
Til forsiden