Please download Java(tm).

Vandet stiger og stiger i Karrebæksminde

I de sidste par timer har der hersket stor aktivitet omkring spisestedet Kanalkroen, der ligger med kanalen som nærmeste nabo.Restauratører og personale har fyldt og hentet sandsække, sat folie for døre, og barrikaderet med sandsække, for på den måde måske at slippe for vand i restauranten, hvis vandstanden bliver ved med at stige.
Om den hyggelige kro går fri, ved man først efter de næste 3-4 timer, hvor vandet igen formodes at løbe ud af Karrebæk Fjord.

SKUM PÅ ØLLET
OG VAND PÅ GULVET

Den 6. januar 2012 var der også højvande, så meget at det løb godt og grundigt ind i både restaurant og køkken, og den daværende restauratør Jørgen Madvig kunne som måske den første, servere skummende øl iført gummistøvler.

De elektriske installationer var allerede den gang hævet et godt stykke op over gulvet, så skaderne var begrænsede.
Siden har der med jævne mellemrum været forhøjet vandstand, men uden de store skader til følge.


Nu håber alle, der tidligere har været ramt af vandskader, bl.a. på Enø, at det ikke bliver så slemt denne gang, og at vandet hurtigt trækker sig tilbage.

DMI OG NOS ADVARER
Der er udsendt enberedskabsmeddelelse fra National Operativ Stab og DMI.
Der varsles for kraftigt forhøjet vandstand i det sydlige Lillebælt, Sydfynske Øhav, Vestlige Storebælt, Lolland-Falsters sydkyst, Smålandsfarvandet, Østlige Storebælt, Sydøstsjællands kyst og Bornholms kyst.
Forhøjet vandstand vil medføre store kystoversvømmelser og dermed livsfare for folk, der færdes i oversvømmede områder. Desuden ventes betydelig skade på bygninger og kystsikring. Højvandet forventes at indtræffe omkring klokken 19 ved Bornholm og de østvendte kyster på Sjælland, i det sydfynske øhav cirka ved midnat og i Lillebælt cirka klokken 03.

Offentligheden opfordres til under højvandet at undgå al unødig færdsel i de kystområder, der risikerer at blive oversvømmet. 
Desuden opfordres befolkningen til at holde sig orienteret via medier og lokale myndigheder og forberede sig på, at der i de udsatte områder kan opstå strømsvigt og det kan blive nødvendigt lokalt at foretage evakueringer.Der opfordres til at viderebringe denne meddelelse til andre personer i de berørte områder. Kontakt kun politi og alarmcentral i akutte tilfælde.


20170104 17:43

 

 

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 





 








 




 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/11 2018 14:17:58
Til forsiden