Bestyrelse

Bestyrelse

Vedtægter

Generalforsamling

Regnskab

Formand:
Bernd Madsen
Rønhave Parkvej 8
Tlf. 4019 6717
Mail: tintin@stofanet.dk

Næstformand:
Poul Erik Pedersen
Rønhave Parkvej 18
Tlf. 5544 2392
Mail: kipe@stofanet.dk

Kasserer:
Per F. Møller
Rønhave Parkvej 6
Tlf. 5138 6406
Mail: Per.f.moller@stofanet.dk

Sekretær:
Ulla Sinkbæk
Rønhave Parkvej 12
Tlf. 2844 0792
Mail: ullasinkbaek@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem:
Lars Noltensmeier
Mikkelhøj 4
Tlf. 4044 1657
Mail: latini@stofanet.dk

Formand for grønne områder:
Poul Erik Pedersen
Rønhave Parkvej 18
Tlf. 5544 2392

Suppleanter:
Preben Madsen
Mikkelhøj 9
Tlf. 5544 1941

Majbritt Vedel
Rønhave Parkvej 4
Tlf. 6133 5225

Annette Madsen
Rønhave Parkvej 102
Tlf. 5544 2432

Revisorer:
Henning K. Jensen
Mikkelhøj 45
Tlf. 4010 4013

Anders Schønemann Larsen
Rønhave Parkvej 36

Revisorsuppleant:
Johnna Witthaus Franch
Mikkelhøj 16

 

 

 

error: Nej!