ForeningerFremhævede nyhederNyheder

Grundejerforeninger indkalder til ekstraordinære generalforsamlinger

Når medlemmer i Grundejerforeningen Karrebæksminde Fjordpark, der bl.a. omfatter en stor del af Rønhave Parkvej, på torsdag den 13. august går til ekstraordinær generalforsamling kl. 19.00 i Skipperstuen hos Næstved Sejlklub, så er det for at sætte skub i en proces, der efterhånden har trukket ud i adskillige år, mellem deres egen forening i Grundejerforeningen Mikkelhøj.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
De skiftende bestyrelserne har nemlig ikke kunnet blive enige om at slå de to foreninger sammen til en stor forening.
Da området tilbage i 60’erne blev udstykket og senere bebygget, fulgte nogle af parcellerne på Mikkelhøj med ind i Grundejerforeningen Karrebæksminde Fjordpark, der også tæller store dele af Rønhave Parkvej.
Det kan virke upraktisk og ikke særlig gennemtænkt, men som sagt har bestyrelserne ikke kunnet blive enige om, at slå foreningerne sammen, så nu har Grundejerforeningen Karrebæksminde Fjordpark indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling.

OVERFLYTNING AF MEDLEMMER
-Vi foreslår at alle matrikler med adresse på Mikkelhøj, som idag er medlem af vores forening, overflyttes til Grundejerforeningen Mikkelhøj, fortæller Bernd Madsen, der er formand for Karrebæksminde Fjordpark.
Med overflytningen følger naturligvis den tilhørende andel af foreningens egenkapital.

MIKKELHØJ AFVENTER
Hos Grundejerforeningen Mikkelhøj fortæller formand Peter Marquardt, at de afventer resultatet af afstemningen hos naboforeningen, og så indkalder de til en ekstraordinær generalforsamling i september måned.
Ifølge vedtægterne hos de to foreninger, kan de efter al sandsynlighed ikke nøjes med én ekstraordinær generalforsamling, idet det har noget med fremmødet at gøre, men mon ikke det hele kan være på plads inden årsskiftet.

error: Nej!