Fremhævede nyhederNyhederTurisme

Tilbage til naturen

Mange tusinde tons materiale af forskellig art, er i de sidste par uger med stærk blæst og højvande forsvundet fra det nye dige rundt om Enø og Lungshave.
Det som beboerne langs diget på “Enø-Strand” havde forudsagt, nemlig at en god storm fra vest i samarbejde med lidt højvande, ville æde store stykker af diget, er sket, og nu ligger de mange sten, som bunden af diget er opbygget af, frit tilgængelige for bølgernes rasen.
Også selve badestranden er mærket af storm og bølger. Her er der taget et godt stykke af kysten.

ÅLEGRÆS I SNEHEGN
Det lange snehegn, der i første omgang blev opsat for at forhindre det mikrospopiske silt i at fyge ind over sommerhusene, campingpladsen og de omkringliggende forretninger, har opfanget en masse ålegræs.
Vejret har siden opsætningen af hegnet været meget regnfuldt, så om det også kan opfange partikler på tiendedele milimeter står stadig uafklaret hen.
Hvad der nu skal ske med det noget medtagne dige, er op til Enø Digelaug, Næstved Kommune og deres dygtige rådgivere at finde ud af.

 

 

 

 

 

 

error: Nej!