Fremhævede nyhederHandelNyhederTurisme

Ved Broen bliver ensrettet og mindre trafikvenlig


Når Næstved Kommunes Plan- Teknik- og Lokaldemokratiudvalg på mandag holder møde, forventes det at et projekt om trafiksanering på Ved Broen bliver vedtaget.
Derefter skal Økonomiudvalget udtale sig på næste mandag den 18. marts og endelig skal Byrådet godkende planen den 2. april.
Saneringsplanen går i sin enkelthed ud på at gøre V ed Broen ensrettet fra Fiskehuset og mod vest, lave ny belægning og opsætte en snes blomsterkummer, og samtidig bibeholde de få kort-tids parkeringspladser, der er i forbindelse med Enø Bageri.

HØRINGSSVAR
Naboer og foreninger er blevet hørt, og Plan- Teknik- og Lokaldemokratiudvalget har efterkommet mange af idéerne.
Pengene til projektet var ikke afsat på 2024 budgettet, selv om vejen i flere år har trængt til en kærlig hånd, men ved at flytte lidt rundt på midlerne, b l.a. fra anlæg af en cykelsti ved Skelby, er det lykkedes at få det hele til at hænge sammen. Men den lille krølle skal også lige forbi byrådet.

Der bliver højresving forbudt fra vejen til sejlklubben og venstresving forbudt fra den store P-plads.

SKILTNING
Ensretningen bevirker, at der ikke længere må svinges til højre, når man f.eks. har været inde i Fiskehuset Enø eller en tur på Fiskerlejet eller i Næstved Sejlklub, inderhavnen, ligesom venstresving fra den store P-plads (stejleplads) ikke længere bliver tilladt.

Alle må en tur ud i rundkørslen for at komme videre. Men ingen tvivl om, at saneringen nok skal få en positiv virkning på hele vejen, og så må vi bare håbe på, at skiltningen respekteres, så det ikke går som ved venstresvingsforbuddet ved Netto på Karrebækvej inde i Næstved.
Om trafikreguleringen også gælder for cyklister, melder Plan- Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets forslag ikke noget om.

Der skal opsættet en lille snes blomsterkummer på vejen fra Fiskehuset Enø til Græshoppebroen, ligesom P-pladserne ved Enø Bageri bevares.
error: Nej!