Fremhævede nyhederNyheder

Det er klart at se, det er tåget

Kortet viser tydeligt, hvor Mette Pan gik på grund.

Hver dag sejler det gode skib S/F Mette Pan ud og ind gennem kanalen flere gange i døgnet, men i tæt tåge gik det en morgenstund  galt.
Under indsejlingen gennem Karrebæksmindebroen tog tågen til og ved svinget efter Rotteøen, kom skibe ud af kurs og gik på grund ud for Fjordlodden.

MÅTTE VENTE PÅ HØJVANDE
Anders Cruckov Hansen og Thomas Hvitfeldt Hansen fra Marine Event blev tilkaldt, men deres anstrengelser fra båden Ydun kunne ikke bringe Mette Pan flot.
De måtte vente på at vandstanden steg og ved middagstid lykkedes det at få skibet fri af grunden, vende det, og ledt det ud i Smålandsfarvandet igen, hvor det så ventede på, at tågen lettede.
Derefter gik det igen ind gennem broen og kanalen til Næstved Havn, hvor de mange tons sten og grus kunne losses.
Få timer efter, kunne stenfiskeren Mette Pan så igen begive sig ud gennem kanalen og Karrebæksmindebroen til Smålandsfarvandet, hvor der suges på livet løs, kun få sømil fra indsejlingen til Karrebæksminde.

error: Nej!