Fremhævede nyhederNyhederTurisme

Bedre forhold for handicappede og dårligt gående

Det er til sommer 8 år siden embedsmænd og byrødder var inviteret til stor frokost og indvielse af den renoverede Karrebæksmindebro. Broen havde bl.a. fået nyt dæk og et ekstra fortov påhæftet den gamle bro.

Fortovet var dog ikke blevet lavet helt færdigt, da borgmester Carsten Rasmussen klippede snoren den 10. juni 2011. Det er det stadig ikke, så da Næstved Kommunes Center for Trafik og Ejendomme udsendte meddelelse om, at der var afsat 200.000 kr. til at forbedre tilgængeligheden i kommunen for handicappede, slog pressefotograf Finn John Carlsson til og sendte et forslag om, at fortovet nu endelig bliver videreført som borgmesteren havde lovet.

FARLIG MANØVRE
-Der manglede et par meter af fortovet, for at det kunne komme direkte ud på det grønne areal ved Kludekogerpladsen, som naturligvis lige skulle tilføres lidt jord og have en lille asfaltering, forklarer Finn John Carlsson.

-Derfor var der ved indvielsen blot opsat nogle brædder for enden af fortovet, så det efter indvielsen kunne blive færdiggjort. Det ville så bevirke at gående, personer i kørestol, på el-knallert, med rollator eller barnevogne, ikke skulle svinge to gange 90 grader, for enten at komme ind på det nye fortov på broen, eller ud på det utrolig smalle gamle fortov på opkørslen til broen.

-Carsten Rasmussen lovede dengang over for de mange tilstedeværende og TV2Øst, at det hurtigt ville komme i orden, men kort efter, kom der åbenbart andre boller på suppen, og fortovet på broen, blev ledt ud på det smalle asfalterede fortov, hvor de bløde trafikanter let kan komme i kontakt med busser, lastbiler og personbiler, påpeger Finn John Carlsson, der foreslår, at der afsættes penge til en forlængelse af fortovet, så de bløde trafikanter kan komme sikkert til og fra Lungshave og Sjælland.

 

error: Nej!