Fremhævede nyhederMad og drikkeNyhederTurisme

Tillæg til lokalplan kan udvikle området

Området fra Fiskehuset Enø og ned mod sejlklubben, i daglig tale kaldet “Stejlepladsen” skal have et tillæg til lokalplanen, så det kan kan udvikles på en god og positiv måde.

Der er store planer for “Stejlepladsen”,området på Lungshave ned mod lystbådehavnen, Fiskehuset Enø og Fiskerlejet. Her skulle der nemlig gerne komme en masse “madbiler” til sommer. Lidt i stil med de madmarkeder der findes i bl.a. København og i Aarhus, og som der var forsøg med sidste år i Karrebæksminde, hvor det dog virkede lidt uorganiseret.

Næstved Havn har derfor i år sat nogle strenge retningslinjer op, der gør det næsten umuligt at udbygge området. Der er nemlig krav om, at bilerne, der naturligvis skal være indregistreret, kommer om morgenen og fjernes om aftenen.
De skal tilsluttes el, vand og kloak, og så forlanger Næstved Havn 20.000 kr. i leje for sommersæsonen.

DET VÆLTER IKKE IND MED KONTRAKTER
-Derfor har vi kun tegnet en kontrakt, fortæller Thomas Hvitfeldt Hansen, der sammen med Anders Cruckov er indehaver af Marineevent, der har fået til opgave at stå for udlejningen.
Det er også Marineevent, der har stået for alt arbejdet med at gøre pladsen klar til de handlende.

Søren Knudsen nyder kaffen og lytter til Thomas H. Hansens informationer omkring “Stejlepladsen”.

-Vi bør allerede nu henvende os til forvaltningen og presse på, for at der udarbejdes et lokalplantillæg, som giver mulighed for faste bygninger, samt giver en lettere og hurtigere sagsbehandling i forvaltningen, påpeger formanden for Lokalråd Karrebæksminde Søren Knudsen, der nu på vegne af lokalrådet vil bede om et møde med forvaltningen, for at få igangsat arbejdet med et lokalplantillæg for dette område.

Marineevent har fået tilladelse til at opføre et pænt lille redskabshus på arealet, hvor fisker Henning Pedersen i sin tid havde sit redskabsskur, og det er den byggestil, man gerne ser i området.

ARBEJDENDE VÆRKSTED OG PROVIANTHANDEL
Thomas Hansen og Anders Cruckov har den sidste måned arbejdet på et lille byggeprojekt, på det sted, hvor fisker Henning Pedersen havde sit redskabsskur.
Redskabsskuret var helt tilbage i 30´erne ishus om sommeren, men det har Thomas og Anders ikke planer om.

-Det skal indrettes som et lille arbejdende værksted, og så skal der sælges “proviant” og souvenirs fra “Fiskerlejet” fortæller de to arbejdsomme kammerater, der også har gang i en masse projekter omkring Blå Flag og Rotteøen.

 

error: Nej!