Nyheder

Sejlklubben gør klar til sæsonen

Det er efterhånden en del år siden der sidst er blevet renset op i Næstved Sejlklubs Yderhavn, men nu er Lea Høj og Camilla Høj, to oprensningsfartøjer fra Rederiet Høj i Horsens, igen på visit i Karrebæksminde, for at klare den opgave.

-Der er i tidens løb kommet så meget tang ind i havneområdet, så det har pakket sig og er sunket til bunds. Det giver en masse dynd, som ikke er så hensigtmæssigt at sejle i og så lugter det heller ikke så godt, fortæller formanden for Yderhavnen i Næstved Sejlklub Carsten Ellgaard Thomsen.

-Derfor er vi nu igang med en oprensning. Men forinden har vi taget prøver, og de er overraskende rene, så det er ikke noget problem at bortskaffe det opgravede organiske materiale.

GOD SÆSON MED GÆSTESEJLERE

De to fartøjer fra Rederiet Høj tager godt for sig af retterne, så de 76 både, der normalt ligger i yderhavnen ikke får problemer med vanddybden, når sejlersæsonen starter om et par måneder.

Yderhavnen råder desuden over 4 gæstepladser fordelt på 2 broer. På de 4 gæstepladser er det muligt at ligge langskibs. Derudover råder Yderhavnen over en langskibsbro som vender ud mod kanalen, og her er det muligt at lægge til hvis man kommer i en større båd, f.eks. 50 fod eller derover.

Der er venteliste på at få en plads i sejlklubben, men mange gæstesejlere har benyttet sig af muligheden for at lægge til i Karrebæksminde.
-Det har været et par gode sæsoner, med mange gæstesejlere, som også har sat sit præg på livet i og omkring havnen i Karrebæksminde, siger Carsten Ellgaard Thomsen, der ligesom sine mange sejlerkolleger glæder sig til igen at få båden i vandet til foråret.

error: Nej!