Fremhævede nyhederNyheder

Skal vi til at have Tryghedsambassadører

Det spørgsmål har Lokalråd Karrebæksminde drøftet med jævne mellemrum de sidste par år, uden at det nået længere end til lokalet på Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum, hvor bestyrelsesmøderne er blevet afholdt.
Men nu prøver lokalrådet at lægge det ud til borgernes vurdering.
Det sker som oplæg til årets generalforsamling tirsdag den 19. marts på Karrebæk Skole.
Her vil borgerne kunne møde politiassistent Martin Rohdemejer fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der fra 18.30-19.00 vil orientere om begrebet tryghedsambassadører.

-Det nye tiltag handler om at finde frem til lokale ildsjæle, der har lyst og mulighed for at fungere som såkaldte Tryghedsambassadører, der skal være bindeled mellem lokalsamfundet og politiet, fortæller koordinator Axel Ahm i “Dialogen”, der er et nyhedsbrev fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

HVERKEN STIKKERE ELLER MEDDELERE!
-Det har været vigtigt for os at fortælle, at vi ikke er interesseret i hverken stikkere eller meddelere, men at Tryghedsambassadørerne blot videreformidler evt. utryghed og problemstillinger, som kommer til deres kendskab som lokale ildsjæle eller kendte ansigter i lokalområderne, påpeger Axel Ahm.

Efter Martin Rohdemejers oplæg og lidt forhåbentlig god debat, starter den ordinære generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

På valg er formand Søren Knudsen, Gert Vestergaard, Maj-Britt Juel-Nielsen, Annette Møller, Karen Urth og Michael Phillipsen. De to sidstnævnte genopstiller ikke.

error: Nej!