Fremhævede nyhederHandelMad og drikkeNyhederTurisme

“Smålandshavet” sættes til salg

Dagene er ved at være talte for 3F’s kursusejendom Smålandshavet, der igennem 40 år har været en af de mest eftertragtede fagforeningsskoler i landet. Nu har 3F nemlig besluttet at afhænde den 7.872m2 store ejendom.

STØRRE RENOVERING
Bygningerne struktur gør det vanskeligt at drive en moderne skole på en måde, der varetager 3Fernes interesser bedst muligt. Dette fokus er blevet tydeligt for fagforbundet i forbindelse med en større renovering af skolen.
-Her mister vi en stor og god arbejdsplads i lokalsamfundet, siger købmand og bestyrelsesmedlem i Karrebæk og Karrebæksmindes Erhvervsforening Steffen Rostgaard, der med sin forretning SÅAR er nabo til Smålandshavet.
-Vi må håbe ejendommen hurtigt bliver solgt, og at den nye ejer kan få gang i en masse aktiviteter i bygningerne. Måske et badehotel med tilhørende konferencefaciliteter Men det kræver lidt penge, smiler købmanden.

FREMTIDSSIKREDE RAMMER
Skolen har gennem årtier været et attraktivt undervisningssted for 3Fs og tidligere Kvindeligt Arbejder Forbunds tillidsvalgte medlemmers uddannelse, ligesom skolen altid har søgt at være en arbejdsplads, der kerer sig for lokalsamfundet.
“Jeg er rigtig ærgerlig over, at vi må forlade Karrebæksminde, men jeg glæder mig på den anden side også til at skulle skabe nogle mere fremtidssikrede rammer for vores uddannelse af tillidsvalgte,” siger 3Fs hovedkasserer Ulla Sørensen, der har ansvaret for skolen.

HÅBER PERSONALET FLYTTER MED
Lone Warburg, der tiltrådte som forstander på Smålandshavet i juni 2010 lover, at hun og personale vil holde dampen oppe på Smålandshavet helt frem til den dag nøglen drejes for sidste gang, når den nye skole er klar.
Placeringen er endnu ikke valgt, men alle håber, at det bliver, så mange fra personalegruppen er villige til at ”flytte med”. Men de første par år bliver det ikke.

Fakta:
Smålandshavet er oprindeligt bygget i 1977 som Hotel Smålandshavet af entreprenør Bøje Nielsen. I 1982 overtog Kvindeligt Arbejderforbund, KAD, ejendommen og byggede om for et to-cifret millionbeløb, og har siden da løbende udviklet stedet, som i dag kan rumme op til 120 overnattende kursister.
Smålandshavet har i dag 32 fastansatte medarbejdere.
Ved fusionen til 3F i 2005 mellem KAD og SiD overgik skolen til 3F.
3F anvender sammen med Smålandshavet forbundsskolen “Langsøhus” i Silkeborg som undervisningssted for sine ca. 10.000 tillidsrepræsentanter.
Smålandshavets grund i Karrebæksminde udgør 18.000m2 og ejendommen 7.872m2.

error: Nej!