Nyheder

Ting Ta’r Tid – også i Karrebæk

Den danske digter, forfatter, opfinder og matematiker Piet Hein har så fuldkommen ret, når han kommer med konstateringen ”ting tar tid”. Det kan menighedsrådet i Karrebæk skrive under på i forbindelse med et projekt, der igen skulle gøre de gamle bygninger ved præstegården anvendelige og gårdspladsen mere sikker at færdes på.

I bestræbelserne på at give vore medarbejdere de bedste arbejds- og velfærdsforhold, har der været tanker fremme omkring om- og tilbygning af Bethesda og materielbygningen på kirkegården, men de fysiske rammer herfor, synes ikke at være optimale.

Derfor gik menighedsrådsmedlemmerne Carsten Storgaard og Jørn M. Jakobsen i slutningen af 2019 i gang med at udarbejde af ”Projekt Øst”, et projekt der omfattede den gamle graverbolig med stråtag, spejderhytten, gårdspladsen og skuret, alle beliggende i forbindelse med præstegården.

TILBUD FRA HÅNDVÆRKERE
Det blev til en beskrivelse på godt 70 sider af, hvilke forbedringer og tiltag der skulle til, for at få omdannet spejderhytten til

Landskabarkitekt Kirsten Jensen har lavet udkast til den nye gårdsplads, og fandt i den forbindelse flere lag pigsten, der hvor undergrunden havde givet efter.

velegnede personalefaciliteter med omklædning, bad, toilet, tørrerum, spisestue og køkken, samt kontorer og et mindre mødelokale.
Den gamle graverbolig skulle have en omgang indendørs, så den igen kunne blive beboelig, efter at have stået tom i en halv snes år, ligesom den også skulle have et facelift udvendigt.

Gårdspladsen med flere lag af pigsten skulle også laves, så gæster og personale kunne færdes sikkert på området.
Hele udbudsmaterialet blev forsynet med priser, som idémændene havde hentes hos håndværkere og entreprenører.

LANG SAGSBEHANDLING
Det hele blev i foråret 2020 sendt til Provstiudvalget, og så begyndte tiden at gå.
-Vi løb ind i Corona-pandemien, der ikke gjorde det lettere, fortæller pressefotograf Finn John Carlsson, der er formand for Kirkegårdsudvalget.
-I sommeren 2021 blev bygningerne, der havde rummet Karrebæksminde Privatskole sat til salg, og menighedsrådet fik en forevisning i de gamle lokaler. Der var dog enighed om, at gamle bygninger havde man nok af, så der var ingen grund til at byde på dem, hvilket også blev videreformidlet til provstiet.
Og så begyndte der at ske noget.
Menighedsrådet blev inviteret til møde med provstiet, for at fortælle om ideen med Projekt Øst”, men en måned senere blev tommelfingeren vendt nedad. Provstiudvalget ville hellere rive de gamle bygninger ned og bygge noget nyt.

SÆT IGANG
-I en skrivelse til provstiet forklarede menighedsrådet, at de ikke længere kunne lade stå til i forhold til medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, og så tog sagen igen en vending, fortsætter Finn John Carlsson.
Næstved provsti ville gå med til projektet, dog uden den indvendige del af den stråtækte bygning. Her skulle der kun foretages de nødvendige forbedringer, så klimaskallen var i orden, men ellers så det godt ud.
Tre udvalgsmedlemmer fra provstiet blev sendt til menighedsrådsmøde i Karrebæk, og nu er menighedsrådet igen i gang med projektet, så der forhåbentlig inden længe kan komme gang i en byggeplads.

Renovering af den gamle graverbolig indendørs, bliver der ikke noget af. Der bliver kun foretaget nogle forbedringer udvendigt, så klimaskallen er i orden.
error: Nej!