Fremhævede nyhederNyheder

Tidligere bevaringsværdigt – nu en ruindynge

Hvis Karrebæk- og Karrebæksmindes historie har interesse, så kan fhv. lærer ved Karrebæk Skole Else Paulsens lille fine bog “Før & Nu – På billedvandring gennem Karrebæk Sogn” være en god ide at få fat i.
Her skriver forfatteren bl.a. om Bygaden9, at grev Carl Adolf von Plessen i 1726 oprettede Karrebæks første skole på stedet. Else Paulsen mener også at vide, at den oprindelige bygning er Karrebæks ældste, men at der kun var rester tilbage af den gamle bygning.
Skolen eksisterede til 1830 og omkring 1900 flyttede en skomager ind og 8 år efter oprettedes den første telefoncentral i bygningen, men det var til at overkomme, med kun 5 numre.
Bygningen og haven har indtil for få år siden været pænt vedligeholdt, og bygningen har været bevaringsværdige, dog i den lave ende af skalaen.

FREDNING FORSVANDT, MEN…
I dag er bygningen en ruin, idet det hele har fået lov til at stå og forfalde og naboerne undrer sig over, at Næstved Kommune ikke har reageret.
Til det siger formand for Plan- Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, socialdemokraten Marianne Olsen:
-Den gamle skole på ejendommen Bygaden 9 er omfattet af Lokalplan 004 for de centrale byområder i Karrebæk og Karrebæksminde. Ejendommen er ikke udpeget bevaringsværdig i lokalplanen.
-Baggrunden er, at ejendommen Bygaden 9 i Karrebæk tilbage i 1991 blev udpeget bevaringsværdig med en værdi 7 på en skala fra 1-9, hvor 9 er den laveste værdi, forklarer Marianne Olsen videre.
-Men i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 004 i 2010, har kommunen på baggrund af en konkret vurdering af ejendommens tilstand og originalitet, valgt ikke at udpege ejendommen som bevaringsværdig.
Det undrer dog lokale beboere, at fredningen skulle være fjernet. Det fremgår nemlig også med al mulig tydelighed, hvis man kigger på kommunens matrikelkort i dag for Bygaden 9, at bygningen stadig er fredet i klasse 7.

IKKE SØGT NEDRIVNINGSTILLADELSE
Næstved Kommunes byggemyndighed har nu sendt et varsel til ejeren om at sende en ansøgning for at få nedrivningstilladelse, og hvis det ikke sker meget hurtigt, vil kommunen give ejeren et påbud.
-Udfordringen med ejendomme som vurderes bevaringsværdige, er at kommunen ikke har myndighed til at forlange at de bliver vedligeholdt, ligesom en fredet ejendom skal, siger Marianne Olsen
-Varslet vedrører dog kun selve nedrivningen. Vi har endnu ikke forholdt os til rod på ejendommen, da der jo er en ansøgning om nyt byggeri, og derfor må vi formode, at der vil blive ryddet op i forbindelse med byggeriet, slutter politikerens svar.

Hvorfor Næstved Kommune ikke for længst har været inde og gøre noget ved forholdene på grunden, kan godt undre de lokale beboere, ikke mindst når der bor to af Marianne Olsens partikammerater og byrådspolitikere i lokalområdet, ligesom kommunens forlængede arm Lokalråd Karrebæksminde måske også burde have været med indover i denne sag.
Men indtil videre må naboer og genboer finde sig i noget forbandet svineri, indtil et nybyggeri går i gang, som Marianne Olsen udtrykker det.

Sådan tog Bygaden 9 sig ud, inden den nye ejer lod det forfalde. Foto og tekst fra bogen “Før & nu – på billedvandring gennem Karrebæk Sogn” bragt med tilladelse fra Else Paulsen, der idag bor i Næstved.

 

error: Nej!