ForeningerFremhævede nyhederNyhederTurisme

Digebyggeriet er i fuld gang

Snart behøver beboerne på Enø og Lungshave ikke være bekymret for at deres sommer-, fritids- og helårshuse på Enø og Lungshave skal blive oversvømmet, når vandet stiger og stormene raser.
Kystsikringen af Lungshave og Enø er nemlig i fuld gang.
Gravemaskiner arbejder både på havnen, på stejlepladsen ved SPAR og på stranden, og daglig køres store mængder af sand og lerholdigt jord ud for at blive fyldt på, de rigtige steder langs kysten rundt om de to øer.

KAN KLARE TO METERS HØJVANDSSTIGNING
Det er Næstved Kommune og Enø Digelaug der har udarbejdet projektet til kystsikringen, der efter planen skal sikre de laveste dele af Enø og Lungshave mod oversvømmelser. Området skulle herefter være sikre mod 100 års højvandshændelser og kan når alle elementerne er anlagt, modstå en højvandsstigning på 2 meter.

Planen er, at det nuværende dige langs Enø-stranden skal forhøjes på en strækning af 700 meter, samtidig skal op mod 1000 meter af stranden fodres med 30.000 m3 nyt sand som pumpes ind fra søsiden.
Højvandsvægge og mure bygges, der hvor der ikke er plads til et dige. Mure og vægge skal opføres langs med kanalen, ved lystbådehavnene og langs med en del af Enø Kystvej, den samlede strækning vil være op imod 950 meter.

NYE OG FORHØJEDE DIGER
I forlængelse med Enø-stranden langs med Strandvejen, vil der blive etableret skråningssikring på de sidste 250 meter.
Ved fjordhusene etableres nye diger, og eksisterende diger forhøjes på en strækning af 1350 meter. Til hele planen skal der bruges en stor del lerholdigt jord, som er blevet hentet fra udgravningen til et parkeringshus på Frederiksberg i København.

Transporten af jorden fra depotet på stejlepladsen og til Enø-siden, kan i perioder skabe nogle trafikale problemer på broen, det skal man så lige huske, at have med i sine planer og tage hensyn til, når man færdes i området. Da broen har sin begrænsning for biler i både højde og vægt, så vil transporten foregå i køretøjer beregnet til opgaven.

Den samlede økonomi er beregnet til 40 mil. kroner, for projektering og anlæg. Kystdirektoratet har givet tilsagn om et tilskud på 7,6 mil. kr. Men alle udgifter skal efter planen dækkes af lodsejerne på Enø-Lungshave gennem et kommunegaranteret lån.
Projektet forventes afsluttet i løbet af foråret 2023.

I forbindelse med projektet har mange beboere langs kanalen og Smålandshavet på Sjællands-siden undret sig over, at de ikke er med i projektet. Vandet må jo også stige tilsvarende på den side af kanalen?

Læs mere om projektet her.
Eller gå ind på Enødigelaug.

Se hvordan man løste roblemet med de stigende vandmasser og oversvømmelser af frugtbart landbrugsjord i Holland tilbage i slutningen af 1920’erne.

Se billeder fra det hollandske byggeri her.

 

error: Nej!