Fremhævede nyhederNyhederTurisme

Forlængelse af fortovet på broen


Det er nu snart 8 år siden borgmester Carsten Rasmussen indviede det nye fortov på Karrebæksmindebroen, og nu ser det ud til, at det han lovede dengang, bliver ført ud i livet. Nemlig en forlængelse af fortovet ned på det grønne areal ved Kludekogeren.

ZIG ZAG KURS
Hidtil har de gående og personer i kørestol skulle zig-zagge fra broens ikke længere så nye fortov og ud på det smalle asfalterede fortov, tæt på lastbiler, busser, personbiler og cyklister, med en forlængelse, kan de gå lige fra broen og ned på det grønne område.
Der skal naturligvis fyldes lidt op på området, og laves lidt asfaltering, men trafiksikkerheden bliver øget væsentligt.

Det er Teknisk Udvalg, der skal træffe en afgørelse om projektet på deres møde på mandag den 29. april, hvor der er sat 150.000 kr. af til formålet fra en speciel pulje til projekter, der giver bedre tilgængelig på offentlige steder for handicappede.

PULJE PÅ 685.000 KRONER
Hvis Teknisk Udvalg godkender projektet, kan arbejde starte meget hurtigt, idet pengene er afsat i en rammebevilling på 200.000 kr. plus 485.000 kr. i ubrugte midler fra forgående år.
Udover projektet med fortovet er der også peget på etablering af badefaciliteter og skiltning i Karrebæksminde til en pris på 100.000.
Ialt 7 projekter i kommunen er i spil.

Karrebaeksminde.dk har skrevet om den manglende forlængelse siden indvielsen i sommeren 2011 og også i forbindelse med åbningen af Netto i marts 2016, hvor Carsten Rasmussen også lovede, at der ville blive gjort noget ved oversigtsforholdene omkring den uheldige placering af udkørslen. Hvis borgmesteren skal holde tidsplanen, så sker der noget med udkørslen ved Netto i 2024.

error: Nej!