Nyheder

Oprensning af kanalen i fuld gang

Når lodserne tager et skib op til Næstved, kigger de meget på, hvordan den gravede sejlrende og kanal har det. Og fra tid til anden, meddeler de Næstved Havn, at det er tid for en lille oprensning.
-Sådan en melding har vi lige fået, og er derfor gået igang med at oprense ved Rotteøen i Karrebæksminde. Her ændre sejlrenden retning og der sker lidt forskydninger, så det næste 3-4 dagen bliver der oprenset på dette sted, fortæller havnedirektør Flemming Bach.

SCANNING AF ARBEJDET
-Når arbejdet er afsluttet, sejler skibene væk og området scannes, for at se om vi har fået det hele med.
-Derefter fortsætter vi cirka 300 meter fra indsejlingen til selve kanalen, hvor der oprenses og scannes og endelig slutter arbejdet ved svingbroen, hvor der også er konstateret for meget materiale i sejlrenden, oplyser Flemming Bach.
Så det er udelukkende en oprensning til normal vanddybde, Næstved Havn er i gang med og ikke en total uddybning af den godt 8 kilometer lange sejlrende fra Karrebæksmindebroen og ind til havnen i Næstved centrum.

error: Nej!