Bestyrelse

 Vedtægter Bestyrelse  Generalforsamling Regnskab

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Karrebæksminde Fjordpark

Formand:
Bernd Madsen
Rønhave Parkvej 8
Tlf. 4019 6717
Mail:
tintin@stofanet.dk

Næstformand:
Poul Erik Pedersen
Rønhave Parkvej 18
Tlf. 5544 2392
Mail:
kipe@stofanet.dk

Kasserer:
Per F. Møller Rønhave
Parkvej 6
Tlf. 5138 6406
Mail:
Per.f.moller@stofanet.dk

Sekretær:
Ulla Sinkbæk
Rønhave Parkvej 12
Tlf. 2844 0792
Mail:
ullasinkbaek@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem:
Lars Noltensmeier
Mikkelhøj 4
Tlf. 4044 1657
Mail:
latini@stofanet.dk

Formand for grønne områder:
Poul Erik Pedersen
Rønhave Parkvej 18
Tlf. 5544 2392


Suppleanter:
Preben Madsen
Mikkelhøj 9
Tlf. 5544 1941

Majbritt Vedel
Rønhave Parkvej 4

Annette Madsen
Rønhave Parkvej 102
Tlf. 5544 2432

Revisorer:
Henning K. Jensen
Mikkelhøj 45
Tlf. 4010 4013

Anders Schønemann Larsen

Revisorsuppleant:
Lone Larsen
Rønhave Parkvej 25
Tlf. 5544 2706

Johnna Witthaus Franch