Reformationen set gennem de lokale briller

Foredrag i anledning af Reformationsjubilæet.
Fire Næstvedfortællinger med Dorothy Jones og  Erik Fjordside på torsdag den 9. november kl.19.30 i Menighedshuset Bethesda.


Luther fæstede sine teser på kirkedøren i Wittenberg for 500 år siden, og reformidéerne spredte sig som ringe i vande.

Næstved havde på det tidspunkt to store bykirker, St. Peders og St. Mortens, et Gråbrødrekloster, et Sortebrødrekloster, Skovklosteret, St. Agnete nonneklosteret på Gavnø, Helligåndshuset og St. Jørgens hospital.

Dorothy Jones og Erik Fjordside fortæller om hvordan reformationen ændrede livet for nogle af byens borgere.
Om Mogens Gøye, som gav ordren til at jage munkene ud af Gråbrødreklostret. Om modeikonet Gundel Griis, som havde bybolig på klostret. Om Rislevpræsten Bo Madsen, som havde sit portræt på altertavlen og det velhavende købmandspar Pedersen.
De er ikke anonyme navne med en ukendt skæbne, men har alle efterladt spor.
Vi behøver ikke engang at forestille os hvordan de så ud, for de har alle ladet sig gengive, enten ved at lade sig male eller som figurer på en ligsten.

Der udstilles også flere af Dorothy Jones rekonstruktioner af reformationstidens dragter og Erik synger et par salmer. 


20171102 10:41